KSS & Noord Dienstverlening

Teamcoaching

Wilt u de samenwerking binnen uw team verbeteren? Zijn er onderstromen in uw team waar u moeilijk de vinger op kan leggen? Wilt u binnen uw team vaardigheden en competenties aanleren? Wilt u de verantwoordelijkheid vergroten binnen uw team? Zijn er conflicten in uw team, die u graag aan wilt pakken?

Dan bent u aan het goede adres bij Let’s Talk.

Na een intake gesprek met de opdrachtgever en de teamleider maak ik een offerte voor een coachingstraject van het team.

Teamcoaching is erop gericht het team verantwoordelijkheid te leren nemen voor het maken en nakomen van afspraken,  voor het proces binnen het team en voor het resultaat van het team. Vaardigheden die hierbij horen en aangeleerd worden zijn luisteren, communiceren, het geven en ontvangen van feedback, onderhandelen, conflicthantering en organisatiebewustzijn. De methode die ik hierbij hanteer  is gebaseerd op de methode van de School voor Coaching. Hierbij worden vier fasen van teamvorming onderscheiden. Iedere fase heeft zijn eigen interactie en te leren competenties en commitment. De teamsessies worden benut om de effecten van onderlinge communicatie te benoemen en om te buigen.

Menu