KSS & Noord Dienstverlening

Personal Coaching

Heeft u een uitdagende nieuwe functie? Staat u voor een lastige keuze in uw werk of privé leven? Wilt u wat anders maar u weet niet wat? Wilt u terugkeren in het arbeidsproces na langdurige afwezigheid? Zijn er vaardigheden die u wilt leren? Bent u niet tevreden met uw eigen functioneren?

Met deze en ook andere vragen kunt u terecht bij Let’s Talk.

Coaching is een resultaatgericht proces. Tijdens een intake gesprek met de coachee, waar ook de opdrachtgever bij is, spreken wij de leerdoelen en de gewenste resultaten af. Daarna volgen er diverse coachingsgesprekken tussen coach en coachee. In deze gesprekken komen het gedrag en de onderliggende drijfveren van de coachee aan de orde. Dit inzicht in zichzelf, gecombineerd met het aanleren van nieuwe vaardigheden, zal veelal een persoonlijke en professionele ontwikkeling bij de coachee teweeg brengen. Hierbij maak ik gebruik van verschillende methodieken, vooral gericht op het verkennen van verborgen emoties, verlangens, patronen en drijfveren van de coachee.
Na het proces volgt een evaluatiegesprek met de opdrachtgever erbij, waarin de voortgang en de resultaten besproken worden. De inhoud van de coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk.

Menu