KSS & Noord Dienstverlening

Mediation

Heeft u ruzie met een collega, leidinggevende of medewerker? Zit er een medewerker thuis door een geëscaleerd conflict? Functioneert iemand binnen uw team niet goed en komt u er samen niet uit? Heeft u ruzie met de buren, familie of anderen? Hebben u en uw partner relatieproblemen?

Bij al deze vragen kunt u gebruik maken van mediation door Let’s Talk.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil, met behulp van een neutrale  conflictbemiddelaar of mediator. Vrijwel elk conflict heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Met behulp van een mediator wordt deze oplossing zichtbaar. De mediator zal de oplossing niet aandragen, deze komt van de betrokken partijen zelf. Hierdoor wordt de bereidheid om deze oplossing ook uit te voeren vergroot. De mediator schept de ruimte voor de betrokken partijen om in contact met elkaar te komen en te werken aan hun relatie en de oplossing van hun probleem.

De mediation verloopt via de richtlijnen van het onafhankelijk Nederlands Mediation Instituut NMI.  Dit betekent dat aan het begin van het mediation-proces een mediation-overeenkomst wordt afgesloten. Hierin worden afspraken gemaakt tussen betrokken partijen over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de wil om aan een oplossing te werken.
De mediation verloopt verder informeel en flexibel, waarbij de mediator als procesbegeleider optreedt. De gekozen oplossing, uitkomst en afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Voor meer informatie over deze wijze van werken kunt u de website van het MfN raadplegen.
Ik ben sinds 2007 een MfN Gecertificeerde Mediator®.

Menu