KSS & Noord Dienstverlening

Intervisie

Wilt u van uw collega’s leren? Wilt u met een groep gelijkgestemde professionals reflecteren op elkaars werkwijze? Wilt u anderen helpen met uw feedback en adviezen? Wilt u reflecteren op een gebeurtenis of situatie uit de eigen werkpraktijk? Wilt u zich als professional blijven ontwikkelen?

Let’s Talk begeleidt intercollegiale intervisie groepen. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan.

Intercollegiale intervisie is een begeleidingsvorm waarbij collega’s elkaar benutten als professional om te reflecteren op hun werkwijze en het behalen van hun gewenste resultaten. Hiervoor is het nodig dat er in de intervisiegroep veiligheid wordt gecreĆ«erd opdat er ruimte ontstaat om -zonder oordeel- naar elkaar te luisteren, feedback te geven en te ontvangen.
Als externe supervisor begeleid ik dit proces en ga ik met de groep aan de slag door te inventariseren welke ervaring er binnen de groep is en wat de leervragen zijn die de deelnemers hebben. Deze leervragen worden beurtelings ingebracht en via een bepaalde methodiek behandeld. Daarnaast zorg ik voor kennisoverdracht van methodieken voor intervisie, de kunst van het vragen stellen en de verschillende leerstijlen.

Menu